Zpět do obchodu

Registrace

Reklamace

Reklamační řád


Připravte si doklady o koupi v našem e-shopu: fakturu a záruční list k výrobku (pokud byl k výrobku přiložen).

Reklamační formulář v PDF (k tisku) ke stažení ZDE     

Reklamační formulář odešlete na info@domek-zahradni.cz dále vás budeme kontaktovat a domluvíme další postup.

Informaci o přijetí výrobku do reklamačního řízení obdržíte e-mailem společně s číslem reklamace, které Vám bude přiděleno. 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním.

V případě dotazů na reklamaci volejte 720 630 659, pište na info@domek-zahradni.cz

Zpět do obchodu